İlgili Yönetmelikler - Su Tercih Robotu

Su Tercih Robotu

İlgili Yönetmelikler

YÖNETMELİK

 

KANUN

 •  
5378 Sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 •  
Çocuk Koruma Kanunu Kanun Numarası : 5395, Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005,Resmi Gazete Tarihi : 15/07/2005,Resmi Gazete Sayısı : 25876

 

 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 •  
573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

YÖNERGE

 •  
Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi
 •  
Evde ve Hastanede  Eğitim Hizmetleri Yönergesi
 •  
Afetlerde Uygulanacak Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönergesi
 •  
Rehberlik ve Araştırma Merkezi Açma Yönergesi

 

GENELGE

 •  
Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Başlıklı Genelge
 •  
Uyuşturucu Kullanımı ve Bağımlılıkla Mücadele Konulu Genelge
 •  
Özürlü Öğrenciler Genelgesi
 •  
Özel Eğitim Okulu/Kurumlarında Kılık ve Kıyafet Genelgesi
 •  
Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları Genelgesi
 •  
Psikososyal Müdahale Hizmetleri Genelgesi
 •  
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Geliştirilmesi Genelgesi
 •  
Okullarda Şiddetin Önlenmesi Genelgesi
 •  
Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Eğitimini Yaygınlaştırılması Projesi Genelge
 •  
Destek Eğitim Odası Açılması Genelgesi

 

RESMİ YAZI

 •  
Eğitsel Değerlendirme, Tanılamada Dikkat Edilecek Hususlar Konulu Resmi Yazı 
 •  
Özel Eğitim Okul/Kurum Açma Standartları Resmi Yazı 
 •  
Engelli Bireylere Ait Bilgilerin Paylaşılması Konulu Resmi Yazı 
 •  
Özürlü Sağlık Kurulu Raporları Konulu Resmi Yazı 
 •  
Eğitsel Değerlendirme, Tanılama ve Özel Eğitim Uygulamaları Konulu Resmi Yazı 
 •  
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sisteminde Rehberlik Hizmeti
 •  
Tercih Danışmanlığı Komisyonları


TEBLİĞ

 •  
Devlet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından: Danışmanlık Tedbiri Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ