Rehberliğin İlkeleri - Su Tercih Robotu

Su Tercih Robotu

Rehberliğin İlkeleri

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, belli ilkeler ışığında yürütüldüğünde amacına ulaşabilmektedir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin verilişi sırasında göz önünde tutulması gereken ilkeler şunlardır:

1- Rehberlik ve psikolojik danışma, demokratik toplum değerlerine ve bireysel gereksinimlere dayanmalıdır.

2- Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, yararlanmak isteyen her bireye sunulmalıdır.

3- Rehberlik ve psikolojik danışmada bireye, saygın bir varlık olarak bakılmalıdır.

4- Rehberlik ve psikolojik danışmada bireye, kendisi için seçimler yapma ve kararlar verme özgürlüğü tanınmalıdır.

5- Rehberlik ve psikolojik danışma, sürekli yararlanılabilecek bir hizmet olarak uygulanmalı.

6- Rehberlik ve psikolojik danışma, gizlilik temeline dayanmalıdır.

7- Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, beklenen yararı ancak öğrenci odaklı eğitim sisteminde sağlayabilmektedir. O nedenle, öğrenci odaklı eğitim sistemi egemen kılınmalıdır.

8- Rehberlik ve psikolojik danışma, öğrencilerle ilgili olanların işbirliğiyle yürütülmelidir.

9- Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde, bireysel ayrılıklar göz önünde tutulmalıdır.

10- Rehberlik ve psikolojik danışma ile birey; bedensel, zihinsel, toplumsal ve duygusal yönden, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bütünüyle geliştirilmeye çalışılmalıdır.

11- Rehberlik ve psikolojik danışma, eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak uygulanmalıdır.

12- Rehberlik ve psikolojik danışma, her okulun kendi amaç, gereksinimi ve olanaklarına uygun biçimde uygulanmalıdır.

13- Rehberlik ve psikolojik danışma; örgütlü, planlı bir biçimde ve profesyonel bir hizmet olarak verilmelidir.