Rehberliğin Sınırlılıkları - Su Tercih Robotu

Su Tercih Robotu

Rehberliğin Sınırlılıkları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanın Sınırlılıkları

Rehberlik ve psikolojik danışma, “her derde deva” bir hizmet değil; sınırlılıkları olan bir hizmetler bütünüdür. Şekil 1’de görüldüğü gibi sağlıklı, etkin bir kişilik geliştirmek için ruhsal (psikolojik) yardımla birlikte, bunun dışında kalan diğer kişilik hizmetlerinin de karşılanması gerekmektedir.

Rehberlik ve psikolojik danışma ile kişinin, kendisine tanıtılabilmesi için o, bedensel, devimsel, bilişsel, duygusal, toplumsal tüm yönleriyle tanınmaya çalışılmaktadır. Ancak, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bu hizmetlerden yararlanmak isteyen kişinin kendisi, anne-babası, öğretmen, yöneticisi ile anlayış ve işbirliği yapabildiği ölçüde gerçekleştirebilmektedir. Öğrenciye, onun anne-babasına, toplumsal-ekonomik koşullarına, öğretmen ve yöneticilerine karşın, rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti verilememektedir. Rehberlikte, danışana karşı, onun sorununu çözmeye yer olmadığı gibi, onunla birlikte, onun sorununu çözmeye de yer yoktur.

Rehberlik uzmanından ve tüm rehberlik ve psikolojik danışma görevlilerinden beklenen; bu hizmetlerden yararlanmak isteyen kişiye, gerçek kendisini tanıması için yardımcı olmaktır. Bu anlamdaki yardımla kişi; kendi gerçekleri, sorunları ve çevresi konusunda bilinçlenmiş olacaktır. Kendi güçlerini kullanarak sorunlarını çözebilecek ve kendini gerçekleştirebilecek duruma gelecektir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle sağlanmak istenen başarı budur. Bundan sonraki başarıyı kişinin olanakları, kararı, girişim gücü ve çabası belirleyecektir. Onun için, okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin verilmesiyle, öğrencilerin tüm sorunlarının ortadan kaldırılacağı sanılmamalıdır.

Ayrıca rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden kısa sürede sonuç alınamadığı da bilinmelidir.