TEOG Hakkında - Su Tercih Robotu

Su Tercih Robotu

TEOG Hakkında

TEOG: TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 

 

TEOG, 8. sınıf öğrencileri için yapılan 12 merkezi ortak sınavın kısa adıdır. 

Merkezi ortak sınavın yapılacağı dersler;

·         Türkçe

·         Matematik

·         Fen ve Teknoloji

·         T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

·         Yabancı Dil

·         Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

TEOG merkezi ortak sınavlar kapsamında;

·         1. dönem 6, 2. dönem 6 olmak üzere toplam 12 ortak sınav yapılmaktadır.

·         3 yazılısı olan derslerin 2., 2 yazılısı olan derslerin 1. yazılısı ortak yapılmaktadır.

·         Her ortak sınavda 20 soru sorulmakta ve bu sorular çoktan seçmelidir.

·         1. TEOG ortak sınavları Kasım ayı son haftasında 2. TEOG sınavları ise Nisan ayı son haftasında yapılmıştır.

·         TEOG ortak sınavları hafta içi iki günde (Çarşamba ve Perşembe) yapılmaktadır. Öğrenciler her gün 3 sınava girmektedirler.

·         Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. gün,

·         Fen ve Teknoloji, T. C. İnkılap tarihi, Yabancı dil 2. gün yapılmaktadır.

·         Sorular sınav öncesinde işlenen konulardan çıkmaktadır.

·         Yanlış yapılan sorular doğru soruları götürmemektedir.

·         Her öğrenci olağan üstü haller haricinde kendi okulunda sınava girmektedir.

·         Geçerli bir mazeret nedeni ile sınava giremeyen öğrencilere mazeret sınavı yapılmaktadır.

·         Mazeret sınavları her okulda değil Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenecek okullarda yapılmaktadır.

TEOG Merkezi Ortak Sınavlarının Değerlendirilmesi;

·         Her ortak sınav 100 üzerinden puanlandırılmaktadır. Tıpkı okulda girmiş olduğumuz yazılılar gibi.

·         Her soru 5 puandır. ( Sınavda iptal edilen soru yoksa )

·         Merkezi ortak sınav puanı 700 üzerinden

·         Yerleştirmeye esas paun ise 500 üzerinden hesaplanmaktadır.

·         Yerleştirmeye esas puanın %30’nu 6. 7. ve 8. sınıf ortalamaları

·         % 70’ini ise merkezi ortak sınav puanı belirlemektedir.